ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ರಾಜ್ಯ

IMA Jewels Scam: ಮೋಸ ಹೋದವರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಪರೇಷನ್​ಗಾಗಿ ಹಣ ಕೂಡಿಟ್ಟಿದವರೂ ಒಬ್ಬರು

ರಾಜ್ಯ12:31 PM June 11, 2019

ಐಎಂಎನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಟ್​ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ. ಬಾಬಾ ಜಾನ್​ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಿ ಐಎಂಎನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರಿವರ ಬಳಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ, ಸಾಲ ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ತಂದು ಐಎಂಎಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈಗ ಬಾಬಾ ಜಾನ್​ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಕ್ಷರಶಃ ಕುರುಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

sangayya

ಐಎಂಎನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಟ್​ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ. ಬಾಬಾ ಜಾನ್​ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಿ ಐಎಂಎನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರಿವರ ಬಳಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ, ಸಾಲ ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ತಂದು ಐಎಂಎಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈಗ ಬಾಬಾ ಜಾನ್​ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಕ್ಷರಶಃ ಕುರುಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನದು

Top Stories

//