ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

  • 09:41 AM May 13, 2023
  • state
Share This :

ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಫಲ ಕೋಡೋದು ಬಿಡೋದು ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದ ಆರ್.ಅಶೋಕ್