ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ರಾಜ್ಯ

ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್

ರಾಜ್ಯ17:49 PM July 11, 2019

ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್

Shyam.Bapat

ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್

ಇತ್ತೀಚಿನದು Live TV

Top Stories