ನಾನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ಆ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ಬದ್ದ: ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್​

  • 10:23 AM October 17, 2019
  • state
Share This :

ನಾನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ಆ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ಬದ್ದ: ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್​

ಮೈಸೂರು:ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಹೇಳಿಕೆ.ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ.ತಾಯಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ.ನಾನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಈಗಲೂ ಬದ್ದನಾಗಿದ್ದೇನೆ.