ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಹಕಾರ ಕೋರುತ್ತೇನೆ: ಪ್ರಹ್ಲಾದ್​ ಜೋಷಿ

  • 12:21 PM June 02, 2019
  • state
Share This :

ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಹಕಾರ ಕೋರುತ್ತೇನೆ: ಪ್ರಹ್ಲಾದ್​ ಜೋಷಿ

ಧಾರವಾಡ: ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಹಕಾರ ಕೋರುತ್ತೇನೆ: ಪ್ರಹ್ಲಾದ್​ ಜೋಷಿ