ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ: ಆರ್​.ವಿ.ದೇಶ್​ಪಾಂಡೆ

  • 22:40 PM May 28, 2019
  • state
Share This :

ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ: ಆರ್​.ವಿ.ದೇಶ್​ಪಾಂಡೆ

ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ.