ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ರಾಜ್ಯ

ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಬಹಳಾ ನೊಂದಿದ್ದೇನೆ: ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್​

ರಾಜ್ಯ11:15 AM October 17, 2019

ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.ನನಗೆ ಈಗಲೂ ನೋವಾಗಿತ್ತೆ.ತಾಯಿ‌ ಬಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳತು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.ಇನ್ನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡುವ ಒಂದಿದ್ದೇನೆ.ಇನ್ನುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲ್ಲ.

Shyam.Bapat

ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.ನನಗೆ ಈಗಲೂ ನೋವಾಗಿತ್ತೆ.ತಾಯಿ‌ ಬಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳತು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.ಇನ್ನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡುವ ಒಂದಿದ್ದೇನೆ.ಇನ್ನುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲ್ಲ.

ಇತ್ತೀಚಿನದು

Top Stories

//