ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ರಾಜ್ಯ

ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ: ಸಿಎಂ ವಿಷಾದ

ರಾಜ್ಯ19:09 PM July 23, 2019

ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ: ಸಿಎಂ ವಿಷಾದ

Shyam.Bapat

ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ: ಸಿಎಂ ವಿಷಾದ

ಇತ್ತೀಚಿನದು

Top Stories

//