ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಜಮೀರ್ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ; ಎಂಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ

  • 13:52 PM September 12, 2020
  • state
Share This :

ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಜಮೀರ್ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ; ಎಂಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ

ಶಾಸಕ ಜಮೀರ್‌ ಅಹಮದ್‌ ಗುಜರಿ ಗಿರಾಕಿ. ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಆಸ್ತಿ ನೈತಿಕ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಲ್ಲ: ಎಂಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ