ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ರಾಜ್ಯ

ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಜಿಟಿದೇವೇಗೌಡ

ರಾಜ್ಯ17:21 PM August 04, 2019

ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದ ಜಿ.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ. ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಜಿಟಿದೇವೇಗೌಡ

Shyam.Bapat

ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದ ಜಿ.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ. ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಜಿಟಿದೇವೇಗೌಡ

ಇತ್ತೀಚಿನದು Live TV

Top Stories