ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಣಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಹೆಚ್​.ಡಿ.ರೇವಣ್ಣ

  • 14:57 PM February 01, 2019
  • state
Share This :

ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಣಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಹೆಚ್​.ಡಿ.ರೇವಣ್ಣ