ಕಾಶಪ್ಪನವರ್‌ಗೆ ಮಂತ್ರಿಸ್ಥಾನ ನೀಡಿ! ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ರಹ

  • 18:47 PM May 19, 2023
  • state
Share This :

ಕಾಶಪ್ಪನವರ್‌ಗೆ ಮಂತ್ರಿಸ್ಥಾನ ನೀಡಿ! ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ರಹ

ವಿಜಯನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಗ್ರಹ.