ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ರಾಜ್ಯ

ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಮೋದಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ: ಮೋದಿ ಇಡ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ವಿತರಣೆ

ರಾಜ್ಯ16:03 PM May 30, 2019

ಕಲಘಟಗಿ: ಮೋದಿ ಇಡ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ವಿತರಣೆ.ಮೋದಿ ಅಭಿಮಾನಿ ದೀಪಕ್ ನಿಕ್ಕಂ ಅವರಿಂದ ಇಡ್ಲಿ ಸೇವೆ.ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೋದಿ ಇಡ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದೀಪಕ್‌ ನಿಕ್ಕಂ.ಕಲಘಟಗಿಯ ಆಂಜನೆಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಮೋದಿ ಇಡ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್.

Shyam.Bapat

ಕಲಘಟಗಿ: ಮೋದಿ ಇಡ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ವಿತರಣೆ.ಮೋದಿ ಅಭಿಮಾನಿ ದೀಪಕ್ ನಿಕ್ಕಂ ಅವರಿಂದ ಇಡ್ಲಿ ಸೇವೆ.ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೋದಿ ಇಡ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದೀಪಕ್‌ ನಿಕ್ಕಂ.ಕಲಘಟಗಿಯ ಆಂಜನೆಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಮೋದಿ ಇಡ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್.

ಇತ್ತೀಚಿನದು Live TV

Top Stories