ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ BJP ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಚಿತ್ರನಟಿ ಶ್ರುತಿ!

  • 19:34 PM May 12, 2023
  • state
Share This :

ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ BJP ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಚಿತ್ರನಟಿ ಶ್ರುತಿ!

ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಬೀಳಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಚಿತ್ರನಟಿ ಶ್ರುತಿ.