ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮುಂದೆ ಕುಣಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು!

  • 16:32 PM April 16, 2023
  • state
Share This :

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮುಂದೆ ಕುಣಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು!

ಹಳಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುಣಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.