ಶಾಸಕರು ಕೊಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹಾಸನ ಮಹಿಳೆಯರು!

  • 16:40 PM April 01, 2023
  • state
Share This :

ಶಾಸಕರು ಕೊಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹಾಸನ ಮಹಿಳೆಯರು!

ಬೆಳ್ಳಿ ಫೋಟೋಗಳೆಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಬಿಸಿಲು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿ ಗಿಫ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಫೋಟೋದ ಅಸಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗಿದೆ.