ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವೇಳೆ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಗರಂ

  • 16:00 PM April 22, 2023
  • state
Share This :

ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವೇಳೆ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಗರಂ

ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ.