ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಎಡವಟ್ಟು, ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಣ ಎರಚಿದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ!

  • 21:11 PM March 28, 2023
  • state
Share This :

ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಎಡವಟ್ಟು, ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಣ ಎರಚಿದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ!

ಮಂಡ್ಯದ ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಡವಟ್ಟು, ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಣ ಎರಚಿದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆಶಿ.