ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ರಾಜ್ಯ

ದೇವೇಗೌಡರು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ:ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಮಾತೇ ಬದಲಾಗಿದೆ:ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ರಸಾದ್​

ರಾಜ್ಯ17:10 PM June 22, 2019

ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳೇ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೋಲಿಕೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ದೇವೇಗೌಡರ ಮಾತೇ ಬದಲಾಗಿದೆ: ದೇವೇಗೌಡರು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ:ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಮಾತೇ ಬದಲಾಗಿದೆ:ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ರಸಾದ್​

Shyam.Bapat

ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳೇ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೋಲಿಕೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ದೇವೇಗೌಡರ ಮಾತೇ ಬದಲಾಗಿದೆ: ದೇವೇಗೌಡರು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ:ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಮಾತೇ ಬದಲಾಗಿದೆ:ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ರಸಾದ್​

ಇತ್ತೀಚಿನದು

Top Stories

//