ಸೋಲನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ! – ಬಿ.ಸಿ ಪಾಟೀಲ್

  • 18:38 PM May 16, 2023
  • state
Share This :

ಸೋಲನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ! – ಬಿ.ಸಿ ಪಾಟೀಲ್

ಇನ್ನೂ 2-3 ಮೂರು ವರ್ಷ ಮುಗಿದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೊಲ್ಲಾ ಈಗೀನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಎಂದು ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ತಿರುಗೇಟು.