ಶಾಸಕ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಪರ ಪುತ್ರಿ ಚೇತನಾ ಪ್ರಚಾರ!

  • 18:16 PM April 19, 2023
  • state
Share This :

ಶಾಸಕ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಪರ ಪುತ್ರಿ ಚೇತನಾ ಪ್ರಚಾರ!

ಕಳೆದ 18 ದಿನಗಳಿಂದ ತಂದೆ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿರುವ ಪುತ್ರಿ ಚೇತನಾ.