ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ರಾಜ್ಯ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ: ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

ರಾಜ್ಯ10:51 AM August 29, 2019

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರು ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಚಿಂತಸಿ ನಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ: ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

Shyam.Bapat

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರು ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಚಿಂತಸಿ ನಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ: ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

ಇತ್ತೀಚಿನದು

Top Stories

//