ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ರಾಜ್ಯ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನಿಂದ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ: ಬಾಬುರಾವ್​ ಚಿಂಚನಸೂರ

ರಾಜ್ಯ16:14 PM April 21, 2019

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತ್ತಿಲ್ಲ.ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನಿಂದ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ: ಬಾಬುರಾವ್​ ಚಿಂಚನಸೂರ

Shyam.Bapat

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತ್ತಿಲ್ಲ.ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನಿಂದ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ: ಬಾಬುರಾವ್​ ಚಿಂಚನಸೂರ

ಇತ್ತೀಚಿನದು

Top Stories

//