ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ರಾಜ್ಯ

ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಕಾಫಿನಾಡಿಗರ ಬೇಸರ

ರಾಜ್ಯ18:02 PM May 28, 2019

ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಮುಂದಿನ ವೃತ್ತಿ ಯಾವ್ದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ, ಕಾಫಿನಾಡು ಕರಾವಳಿಗರ ಮನೆಮನದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಹೆಸ್ರು ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಕಾಫಿನಾಡಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು ಅವರಂತೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಲಿವೆ.

Shyam.Bapat

ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಮುಂದಿನ ವೃತ್ತಿ ಯಾವ್ದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ, ಕಾಫಿನಾಡು ಕರಾವಳಿಗರ ಮನೆಮನದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಹೆಸ್ರು ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಕಾಫಿನಾಡಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು ಅವರಂತೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಲಿವೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನದು Live TV

Top Stories

//