ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ರೋಡ್ ಶೋ

  • 20:23 PM April 27, 2023
  • state
Share This :

ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ರೋಡ್ ಶೋ

ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಯವಾಹಿನಿ ಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ರೋಡ್ ಶೋ ಆರಂಭ.