ಬೀದಿ ಬದಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ!

  • 20:05 PM April 21, 2023
  • state
Share This :

ಬೀದಿ ಬದಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ!

ಬೀದಿ ಬದಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಸಿಎಂ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಬೆನ್ನುತಟ್ಟಿದ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ.