ಸಿಎಂ - ಡಿಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಂದ ಉರುಳು ಸೇವೆ!

  • 17:00 PM May 26, 2023
  • state
Share This :

ಸಿಎಂ - ಡಿಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಂದ ಉರುಳು ಸೇವೆ!

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​ಗೆ ಸಿಎಂ - ಡಿಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯನಿಂದ ಉರುಳುಸೇವೆ.