ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ರಾಜ್ಯ

ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ

ರಾಜ್ಯ22:25 PM July 03, 2019

ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ: ಎಂಬಿ ಪಾಟಿಲ್​

Shyam.Bapat

ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ: ಎಂಬಿ ಪಾಟಿಲ್​

ಇತ್ತೀಚಿನದು

Top Stories

//