ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ರಾಜ್ಯ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಸಂಬಳಕಡಿತಕ್ಕೆ ಮೇಯರ್ ಗೌತಮ್ ಆದೇಶ

ರಾಜ್ಯ12:20 PM October 16, 2019

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಸಂಬಳ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಆದೇಶ.ಮೇಯರ್ ಗೌತಮ್ ರಿಂದ ಆದೇಶ.ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ತೆರಳುವಾಗ ಮೂವ್ ಮೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ತೆರಳಬೇಕು

Shyam.Bapat

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಸಂಬಳ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಆದೇಶ.ಮೇಯರ್ ಗೌತಮ್ ರಿಂದ ಆದೇಶ.ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ತೆರಳುವಾಗ ಮೂವ್ ಮೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ತೆರಳಬೇಕು

ಇತ್ತೀಚಿನದು Live TV