ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ರಾಜ್ಯ

ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿಚಾರ: ಸದನದ ಸಮಿತಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಗತ್ಯ: ಎಂಬಿ ಪಾಟಿಲ್​

ರಾಜ್ಯ15:23 PM October 15, 2019

ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿಚಾರ: ಸದನದ ಸಮಿತಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಗತ್ಯ: ಎಂಬಿ ಪಾಟಿಲ್​

Shyam.Bapat

ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿಚಾರ: ಸದನದ ಸಮಿತಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಗತ್ಯ: ಎಂಬಿ ಪಾಟಿಲ್​

ಇತ್ತೀಚಿನದು

Top Stories

//