ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕರೆ ಬಂದರೂ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ: ಬಸವರಾಜ್​

  • 11:44 AM June 02, 2019
  • state
Share This :

ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕರೆ ಬಂದರೂ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ: ಬಸವರಾಜ್​

ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಬಸವರಾಜ್​ ಹೇಳಿಕೆ: ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕರೆ ಬಂದರೂ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ