ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ರಾಜ್ಯ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ: ಸುರೇಶ್​ ಅಂಗಡಿ

ರಾಜ್ಯ20:37 PM July 04, 2019

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ: ಸುರೇಶ್​ ಅಂಗಡಿ

Shyam.Bapat

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ: ಸುರೇಶ್​ ಅಂಗಡಿ

ಇತ್ತೀಚಿನದು

Top Stories

//