ಶಾಸಕನಾಗಿ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ದೇವರ ಮೊರೆ, 14 ಕಿಮೀ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದ ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರು

  • 20:16 PM May 17, 2023
  • state
Share This :

ಶಾಸಕನಾಗಿ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ದೇವರ ಮೊರೆ, 14 ಕಿಮೀ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದ ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರು

ಶಾಸಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಹಿನ್ನಲೆ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋದ ನೂತನ ಶಾಸಕ ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರು.