ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ರಾಜ್ಯ

ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಪಲ್ಟಿಯಾದ ಗೂಡ್ಸ್​ ರೈಲು

ರಾಜ್ಯ13:45 PM August 01, 2019

ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಪಲ್ಟಿಯಾದ ಮೂರು ಬೋಗಿಗಳು. ಗೂಡ್ಸ್​ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತ.

Shyam.Bapat

ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಪಲ್ಟಿಯಾದ ಮೂರು ಬೋಗಿಗಳು. ಗೂಡ್ಸ್​ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತ.

ಇತ್ತೀಚಿನದು

Top Stories

//