ದೇವೇಗೌಡರ ಆರ್ಶೀವಾದ ಪಡೆದ 65 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆ

  • 18:34 PM May 04, 2023
  • state
Share This :

ದೇವೇಗೌಡರ ಆರ್ಶೀವಾದ ಪಡೆದ 65 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆ

ಇಗ್ಗಲೂರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಆರ್ಶೀವಾದ ಪಡೆದ 65 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆ.