ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತೆಗಾಗಿ ಬಾವಿಯನ್ನೇ ತೋಡಿದ 7 ಮಹಿಳೆಯರು!

  • 14:35 PM March 30, 2023
  • state
Share This :

ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತೆಗಾಗಿ ಬಾವಿಯನ್ನೇ ತೋಡಿದ 7 ಮಹಿಳೆಯರು!

ಅಂದುಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಮುಂದುವರೆದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ.