ಕೈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ರಂಗನಾಥನಿಗೆ ಹರಕೆ, 101 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

  • 18:10 PM May 18, 2023
  • state
Share This :

ಕೈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ರಂಗನಾಥನಿಗೆ ಹರಕೆ, 101 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

ಕೈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಈ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದರೆ 101 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ್ನು ಈಡುಗಾಯಿ ಒಡೆಯುವುದಾಗಿ ಶ್ರೀರಂಗನಿಗೆ ಹರಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.