ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಪತಿ ನೋಡಿ ಪತ್ನಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಣ್ಣೀರು!

  • 19:49 PM April 18, 2023
  • state
Share This :

ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಪತಿ ನೋಡಿ ಪತ್ನಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಣ್ಣೀರು!

ಬಿಜೆಪಿ ತೊರೆದು ಬಂದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಪತ್ನಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಣ್ಣೀರು.