ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಗೆ ಶೇಂಗಾದಿಂದ ತಯಾರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾರದಿಂದ ಗೌರವ

  • 20:44 PM May 09, 2023
  • state
Share This :

ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಗೆ ಶೇಂಗಾದಿಂದ ತಯಾರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾರದಿಂದ ಗೌರವ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೋಟೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಶೇಂಗಾದಿಂದ ತಯಾರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾರದಿಂದ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.