ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ!

  • 12:41 PM May 06, 2023
  • state
Share This :

ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ!

ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗುಳೇಡಗುಡ್ಡ ಕಣದ ಶಾಲು, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಹಾಗೂ ವಿಭೂತಿ.