ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ನಟ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ

  • 18:36 PM April 15, 2023
  • state
Share This :

ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ನಟ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ

ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದಿವಿ ಬೇರೆ ನಟರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅವರವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಎಂದ ನಟ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ.