ಡಿಕೆಶಿ ಪತ್ನಿ ಬಂದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ!

  • 20:16 PM April 25, 2023
  • state
Share This :

ಡಿಕೆಶಿ ಪತ್ನಿ ಬಂದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ!

ಡಿಕೆಶಿ ಪತ್ನಿ ಬಂದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತಪಾಸಣೆ.