ಪತಿ ರೇವಣ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ!

  • 19:26 PM April 12, 2023
  • state
Share This :

ಪತಿ ರೇವಣ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ!

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪತಿ ರೇವಣ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ.