'ಕೈ' ವಿರುದ್ಧ 'ಬಜರಂಗಿ' ಆಕ್ರೋಶ, ಹನುಮ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಣ!

  • 19:39 PM May 12, 2023
  • state
Share This :

'ಕೈ' ವಿರುದ್ಧ 'ಬಜರಂಗಿ' ಆಕ್ರೋಶ, ಹನುಮ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಣ!

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಜರಂಗ್ ದಳ ಬ್ಯಾನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಹಿನ್ನಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಪಠಣ.