ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದ ಆಟೋದಲ್ಲಿತ್ತು 1 ಕೋಟಿ ಹಣ!

  • 18:13 PM April 15, 2023
  • state
Share This :

ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದ ಆಟೋದಲ್ಲಿತ್ತು 1 ಕೋಟಿ ಹಣ!

ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹಣ ಸೀಜ್.