ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಕ್ರೆಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆನೆ ಮರಿಯ ಚಂದದ ಆಟ!

  • 15:07 PM May 21, 2023
  • shimoga
Share This :

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಕ್ರೆಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆನೆ ಮರಿಯ ಚಂದದ ಆಟ!

ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಪುಣಾಣಿ ಆನೆ ಮರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ.