ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ: ಶಿವರಾಜ್​ ಕುಮಾರ್​

  • 11:36 AM May 05, 2023
  • shimoga
Share This :

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ: ಶಿವರಾಜ್​ ಕುಮಾರ್​

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ: ಶಿವರಾಜ್​ ಕುಮಾರ್​