ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಪರದೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್!

  • 12:41 PM March 21, 2023
  • shimoga
Share This :

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಪರದೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್!

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಪರದೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆಗಾಗಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು.