ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಗುಳಿಗ ದೈವಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!

Videos20:59 PM March 16, 2023

ನನಗೆ ಗುಳಿಗ, ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ಗುಳಿಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಗುಳಿಗ ದೈವಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Bhavana Kumari

ನನಗೆ ಗುಳಿಗ, ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ಗುಳಿಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಗುಳಿಗ ದೈವಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Top Stories

//