ಮತದಾರರ ಎದುರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪುತ್ರಿ!

  • 11:32 AM May 04, 2023
  • shimoga
Share This :

ಮತದಾರರ ಎದುರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪುತ್ರಿ!

ಮತದಾರರ ಎದುರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪುತ್ರಿ!